Trang chủ  >  Hướng dẫn về máy in  >  Hướng Dẫn Reset level mực cho máy Epson L800

Hướng Dẫn Reset level mực cho máy Epson L800

18-11-2011(GMT+7)1. Bạn download và cài đặt : WICReset.zip2. Chạy chương trình - CT tự động tìm máy in của bạn .

3. Kiểm tra kết nối USB giữa máy in và máy tính . Tên máy in của bạn hiện trên cửa sổ Status . Chọn Status and InkLevel để kiểm tra chương trình đã kết nối được với máy in chưa.


4. Xóa hết lệnh đang in .

5. Khởi động lại máy in .

6. Chọn Reset Ink .

7. Khởi động lại máy in _ kiểm tra Level mực .

8. Level mực máy in sẽ nhận mới 100% .

Các trường hợp không thành công thường là do lỗi kết nối, phải làm tại từ các bước. Bạn có thể reset level mực bất cứ lúc nào, không chờ phải đến lúc báo đèn mực, rất thuận lợi cho việc chuẩn bị in một số lượng hàng lớn .
Các tin khác